^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Katarzyna Buchta


Dyrektor Spółki Jawnej Rozwój i Edukacja "BIK-ART" będącego Organem Prowadzącym Przedszkola Specjalnego

„Zaczarowany Ogród”.

Dyrektor ds. terapeutycznych.

W latach 2002 – 2012 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagog – terapeuta.

Wykształcenie:

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • AKADEMIA EKONOMICZNA w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Studia Podyplomowe: Informatyka w szkole.
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Zabrzu, Wydział Organizacji i Zarządzania; Studia Podyplomowe: Zarządzanie placówką oświatową i przedsiębiorczość.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs Kwalifikacyjny – Terapia Pedagogiczna. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „REDICUS” w Tychach, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze niepełnosprawnością umysłową.

Zakres działań:

 • zarządzanie placówką,
 • prowadzenie terapii dzieci z deficytami rozwojowymi,
 • poradnictwo dla rodzin w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej: mgr Katarzyna Buchta

mgr Michalina Wróbel – Pytlik

Dyrektor ds. pedagogicznych Przedszkola Specjalnego „Zaczarowany Ogród”.

W latach 2002 – 2007 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie (emerytura); w latach 2008 – 2014 współtwórca, współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. „Złotej Rybki” w Mikołowie; w roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Hokus Pokus” w Rudzie Śląskiej (zastępstwo), nauczyciel wspomagający, pedagog – terapeuta, nauczyciel sztuki, ekonomista, nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek: Pedagogika specjalna: specjalność: resocjalizacja.
 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Studia Podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mikołowie – kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mikołowie – warsztat doskonalący: „Budowanie wewnętrznych standardów jakości pracy szkoły”.
 • WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA w Łodzi – Studia Podyplomowe: „Sztuka i Wiedza o Kulturze w Zreformowanej Szkole”.
 • Urząd Wojewódzki; Wydział Kultury i Sztuki; Katowice – Zaświadczenie kwalifikacyjne – uprawnienia instruktorskie do pracy z zespołami zainteresowań z zakresu plastyki.
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie – pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ANAGRA” Tychy – kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ANAGRA” Tychy – kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • SENAT Rzeczpospolitej Polskiej – Komisja Kultury i Środków Przekazu – konferencja w gmachu Senatu pod honorowym patronatem Marszałka Senatu: „Edukacja kulturalna Dzieci i Młodzieży”; udział w dyskusji ph: „Wychowanie integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych przez taniec, plastykę i muzykę”.

Czytaj więcej: mgr Michalina Wróbel – Pytlik

mgr Maryla Cygan

 

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna;
 • Wyższa Szkoła Humanitas, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości;
 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
 • Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania „Menadżer w Oświacie”;
 • Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości;
 • Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • „Szkolenie I stopnia w zakresie integracji sensorycznej”;
 • Kurs Terapii EEG Biofeedback – I stopień, II stopień;
 • Kurs „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”;
 • Kurs „kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
 • Kurs „Techniki negocjacyjne stosowane w komunikacji ze stronami przy porozumieniu w rozbieżności interesów i zażegnaniu konfliktu”;
 • Szkolenie „Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym”;

Czytaj więcej: mgr Maryla Cygan

mgr Anna Niemczewska

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i magister animacji społeczno - kulturalnej

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Katowicach, specjalność: Animacja społeczno - kulturalna. Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Tychach, Kierunek: wychowanie przedszkolne

Zakres działań:

 • Nauczyciel wspomagający w najstarszej grupie „Jeżyków”, współodpowiedzialność za planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem „zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej
 • wspieranie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego dziecka,
 • stosowanie twórczych, efektywnych metod nauczania i wychowania,
 • tworzenie okazji, które umożliwią dziecku rozwój jego zdolności, zainteresowań, pasji,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych/ diagnozy pedagogicznej,
 • bycie częścią społeczności przedszkolnej – uczestnictwo w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych,
 • współpraca ze specjalistami i rodzicami wychowanków.

Ponadto Pani Ania z upoważnienia organu prowadzącego TPP jest osobą zarządzającą  królestwem starszaków przy Placu Nowary 8. Doświadczenie do pracy z dziećmi zdobywała pracując przez wiele lat w szkole a następnie w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Tychach. Lubi muzykę klasyczną, śpiewa wszędzie i o każdej porze, pasjonuje się przyrodą – między innymi obserwuje ptaki przez internet, lubi stare filmy.

mgr Agnieszka Pater

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, kierunek Pedagogika, ukończona specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Odbyte praktyki w placówkach oświatowych, ukończony kurs języka migowego (stopień II), uczestnictwo w szkoleniu „Kolorowe emocje – czyli sztuka w pracy z dziećmi”. Od najmłodszych lat jej marzeniem była praca z dziećmi, zawód nauczyciela traktuje jako powołanie, które odkrywa w sobie każdego dnia na nowo. W swojej pracy stara się dążyć do tego, by dziecko uczyło się poprzez zabawę oraz wszelkie inne formy aktywności, gdyż cytując Klemensa Stróżyńskiego: „Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciele, ani uczniowie nie myślą, że była to lekcja”.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Cieszyn – studia magisterskie, wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, uzyskany tytuł: magister.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Cieszyn – studia licencjackie, wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, uzyskany tytuł: licencjat.

Czytaj więcej: mgr Agnieszka Pater

mgr Beata Ś.

Magister położnictwa, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukator do spraw laktacji.

Wykształcenie:

 •  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wydział Nauk Społecznych, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna, Wydział Pedagogiczny, Przygotowanie pedagogiczne
 • Kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo rodzinnego dla położnych”, Bytom
 • Kurs specjalistyczny : „Leczenie ran dla położnych”, Mikołów
 • Kurs specjalistyczny: "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji", Kalisz
 • Szkolenia, Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach: „Rysowanki, malowanki, ulepianki”, „ Zabawy wyciszające na każdą porę roku”
 • Szkolenie Bephanthen: „Pielęgnacja niemowląt”

Konferencje szkoleniowe fundacji „ Rodzić po ludzku”, „Prolaktyna”, „Akademii Johnson's baby”, „Edukacja – medycyna”, „Polskie Towarzystwo Położnych”.  Szkolenia z zakresu pielęgnacji skóry noworodka, masażu niemowlęcego, pielęgnacja niemowląt, wspierania laktacji, wyzwań i możliwości w pracy położnej, opieki nad matka i dzieckiem.

Od 2013 roku pracowała jako położna. Ukończyła dodatkowo studia o kierunku: „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz uzyskała uprawnienia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Pracowała również jako opiekuna do dzieci w żłobku. W roku 2016 rozpoczęła dodatkowo pracę położnej środowiska rodzinnego w Szkole Rodzenia.

 Z takimi kwalifikacjami - to niewątpliwie świetny wychowawca dla najmłodszej grupy przedszkolaków „Biedronki”.

mgr Regina F.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, Kierunek – Zarządzanie szkołą i placówką oświatową, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Śląski, Katowice, Kierunek – Pedagogika, Specjalizacja – Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie
 • Wyższa Szkoła Edukacji  Wczesnoszkolnej, Mysłowice, Kierunek – Pedagogika, Specjalizacja – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, studia licencjackie
 • Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa  – I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego

Warsztaty i kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Szkolenie "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki", Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa "Trener", Bieruń.
 • Szkolenie "Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli", Centrum Szkoleń i Projektów "Metis", Katowice.
 • Szkolenie "Wychowanie bez agresji", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych", Edukator, Katowice.
 • Szkolenie "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole - sekrety mózgu sześciolatka", Nowa Era, Szczyrk.
 • Szkolenie "Zasady zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli", Ośrodek Rozwoju Edukacji, Bieruń.

Czytaj więcej: mgr Regina F.

mgr Agata Szczupłakiewicz

Pedagog, terapeuta i nauczyciel przedszkola.

Wykształcenie:

 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu -kierunek: Wychowanie Przedszkolne z Muzyką- studia licencjackie,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach- kierunek: Pedagogika - zakres - Pedagogika Wczesnoszkolna- studia magisterskie,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – kierunek: Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – kierunek: Pedagogika Specjalna – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – studia podyplomowe.

W ciągu mojej kariery zawodowej zdobywałam nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, w szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Ciągle wzbogacam swój warsztat pracy i podejmuje nowe wyzwania.

Jestem współautorką pakietu edukacyjnego dla dzieci 5 letnich "Dzieciaki w akcji".

Obecnie pracuję jako pedagog, terapeuta i nauczyciel przedszkola. Praca z dziećmi jest dla mnie źródłem energii, radości i zadowolenia. Uważam podobnie jak Janusz Korczak, że kiedy śmieją się dzieci śmieje się cały świat, dlatego staram się codziennie wywoływać uśmiech na twarzach dzieci.

mgr Sylwia Kownacka

Neurologopeda, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, wykładowca.

Wykształcenie:

 • Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki, na kierunku Pedagogika o specjalności: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i logopedia.
 • Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno–Pedagogicznych na kierunku pedagogika o specjalności: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.
 • Ukończone dwuletnie podyplomowe studia Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim.
 • Ukończone studia podyplomowe z Neurologopedii na Akademii Techniczno– Humanistycznej w Bielsku–Białej.
 • Ukończone szkolenie w zakresie „ Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych „Słyszę", „Widzę", „Mówię." (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie).
 • Ukończone specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych (280 godzin– III semestry).
 • Współpraca z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA” i Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno–Menedżerską "Milenium", prowadzenie zajęć z logopedii i neurologopedii.

Czytaj więcej: mgr Sylwia Kownacka

mgr Jadwiga M.

Magister pielęgniarstwa, logopeda - surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta metody Tomatisa.

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Lublinie – wydział pielęgniarski,
 • Studia Podyplomowe Uniwersytetu Śląskiego w zakresie „Logopedia i Glottodydaktyka z Terapią Pedagogiczną”,
 • Studia Podyplomowe z Surdologopedii na wydziale humanistycznym w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w Lublinie.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Kurs I i II stopnia terapii Integracji Sensorycznej zakończone uzyskaniem tytułu certyfikowanego terapeuty metody,
 • Kurs terapii treningu słuchowego Tomatisa.

Szkolenia i warsztaty:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Test SON – R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników,
 • Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci - terapia neurobiologiczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

Czytaj więcej: mgr Jadwiga M.

mgr Justyna Kliś

Oligofrenopedagog, pedagog, logopeda.

Wykształcenie:

 • Ukończone studia licencjackie - Akademia Pedagogiczna im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny na kierunku Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika;
 • Ukończone studia magisterskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • Ukończone studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu Wydział Pedagogiczny w zakresie Logopedii przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Szkolenie uprawniające do diagnozowania narzędziem KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia);
 • Szkolenie w zakresie komunikacji alternatywnej Makaton - szkolenie I stopnia - podstawowe;
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne kwalifikujący do prowadzenia zajęć;
 • Szkolenie: „Tańce i zabawy integracyjne w pracy dydaktyczno – wychowawczej” – tzw. Klanza;
 • Szkolenie: „Zabawa w teatr”;
 • Szkolenie: "Sala doświadczania świata - odprężenie w bezpiecznym miejscu";
 • Szkolenie: "Sala doświadczania świata a rozwój percepcji - wykorzystanie systemów percepcyjnych";
 • Szkolenie: "Spójrz inaczej";
 • Szkolenie: "Zabawy sensoryczne";

Czytaj więcej: mgr Justyna Kliś

mgr Iwona A.

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT Bobath.

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek Fizjoterapia, studia magisterskie,
 • Certyfikowany Kurs I i II stopnia diagnozy i terapii Integracji  Sensorycznej,
 • Kurs NDT Bobath Basic,
 • Kurs Kinesiology Taping,
 • Kurs : Interdyscyplinarne Metody Leczenia Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • Certificate of Participation in the Advanced  course: Improving the functioning of children with cerebral palsy in everyday life,
 • Kurs: Diagnoza i Terapia ręki,
 • Kursy: Diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi, specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa.

mgr Arkadiusz Marzec

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • studia magisterskie na Wydziale Techniki i Informatyki UŚ.
 • Podyplomowe Studium Informatyki na Wydziale Techniki i Informatyki UŚ.
 • Studia Podyplomowe „Informatyka w Szkole” UE w Katowicach.
 • Studia Podyplomowe "Dydaktyka Przedsiębiorczości" UE w Katowicach.
 • Studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" WSP.
 • kurs „Kierowników wycieczek szkolnych”.
 • kurs "Administrator szkolnej pracowni internetowej - cz. I, II I i III".

Zakres działań:

 • prowadzenie zajęć komputerowych w grupach przedszkolnych,
 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem robotów "Photon",
 • nauczyciel wspomagający,
 • stosowanie efektywnych metod nauczania i wychowania,
 • rozbudzanie zainteresowań,
 • wsparcie techniczne nauczycieli.

lic. Ewa Mleczek

Ukończyła Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej na kierunku administracja. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu o profilu biologiczno-chemicznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła opiekując się dwójką swoich dzieci oraz pracując przez kilka lat jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.

Zakres działań:

 • pomoc nauczyciela w grupie dzieci starszych,
 • wydawanie posiłków,
 • bezpieczne doprowadzanie dzieci na terapie,
 • doglądanie standardów czystości.

Swoją pracę wykonuje z zaangażowaniem i starannością.

mgr Anna Walczak

Wykształcenie:

 • absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach o profilu menadżerskim,
 • absolwentka studiów I-go stopnia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na wydziale Zarządzania, o kierunku Zarządzanie i Marketing,
 • absolwentka studiów II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na wydziale Zarzadzania, o kierunku Logistyki Ekonomicznej.

Zakres działań:

 • pomoc nauczyciela w grupie „Pszczółki”,
 • pomoc przy wydawaniu posiłków,
 • pilnowanie realizowania terapii w godzinach pracy przedszkola, w tym bezpieczne odprowadzanie i ewentualne przyprowadzanie dzieci na terapie,
 • doglądanie standardów czystości.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła wychowując dwójkę swoich dzieci. Uczestniczyła też w zajęciach o tematyce rodzicielstwa bliskości oraz licznych warsztatach dotyczących noszenia dzieci w chuście tkanej i nosidłach ergonomicznych, a także ich pozytywnym wpływie na rozwój dzieci. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji.

Powierzone obowiązki wykonuje z zaangażowaniem i starannością.

Renata Dytkowicz

Ukończyła z wyróżnieniem Liceum Ekonomiczne o profilu technik ekonomista, specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz Studium Kształcenia Zawodowego w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała opiekując się dziećmi i pracując jako opiekunka w żłobku.

Zakres działań:

 • sekretarz, intendent,
 • pomoc nauczyciela w grupie dzieci młodszych.

W naszym przedszkolu dba o czystość oraz podaje dzieciom smaczne posiłki. Jest ogromnie zaangażowana w swoją pracę i powierzone jej zadania, a przy tym dokładna i systematyczna.

W pracy z dziećmi koncentruje się na zapewnieniu przedszkolakom bezpieczeństwa.  Ponadto, ogromną wagę przywiązuje do osiągania przez dzieci samodzielności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w grupie przedszkolnej oraz radzeniu sobie w codziennych czynnościach.

Anna Zielińska

Ukończyła w 2009 roku w Zakopanem Technikum Przemysłu Spożywczego o profilu technik technologii żywności. Doświadczenia z dziećmi nauczyła się wychowując dwójkę własnych maluchów.

Zakres działań:

 • Pomoc nauczyciela w grupie dzieci młodszych.
 • W drugim oddziale naszej placówki dogląda standardów czystości.
 • Jest również odpowiedzialna za bezpieczne doprowadzanie pociech na terapie.

Swoje powierzone obowiązki wykonuje z zaangażowaniem i starannością

Justyna Kokoszka

Asystent wychowawcy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Technikum Ekonomicznego nr 2 w Tychach o profilu ,,Technik Organizacji Reklamy’’ ze specjalnością sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. 
 • Studentka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale Nauk Społecznych o kierunku pedagogika ogólna o specjalizacji pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią.
 • Uczestniczka szkolenia „Dziecko z zaburzeniem SI w przedszkolu i szkole”.
 • Uczestniczka webinaru „Diagnoza dziecka poniżej 4 r.ż co jest ważne i dlaczego”.

W naszym przedszkolu pełni funkcję asystenta wychowawcy w grupie „Sówki”.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła, jako opiekunka dla dzieci w bawialni, jako animator czasu wolnego. Dusza artystyczna. Jej pasją jest skręcanie balonów w przeróżne kształty oraz facepainting, w którym cały czas się szkoli. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Z pracy z dziećmi czerpie dużo radości i inspiracji.

Jolanta Markiewicz

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Aktualnie w trakcie nauki w Szkole Policealnej o profilu Opiekunka dziecięca z masażem Shantala w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB  Edukacja w Tychach.

Doświadczenie pracy z dziećmi zdobywała już od 2004 roku  pracując jako pomoc nauczyciela w: Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach ul. Filaretów 5, odpowiedzialna za wspieranie nauczyciela w czynnościach organizacyjnych, w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i terapeutycznych, dbanie o higienę oraz bezpieczeństwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, współpraca z personelem ośrodka.

Zakres działań:

 • pomoc nauczyciela w grupie najmłodszej "Pszczółki",
 • bezpieczne doprowadzanie dzieci na terapie,
 • doglądanie standardów czystości.

W życiu prywatnym jest mamą dwóch synów i córki. Pracę z dziećmi wybrała idąc za głosem serca. W przedszkolu dba o ich dobre samopoczucie, komfort oraz bezpieczeństwo. Z zaangażowaniem wspiera ich samodzielność. Podkreśla iż codzienne towarzyszenie im daje jej wiele satysfakcji.

Uwaga:

W naszym Przedszkolu Specjalnym prowadzone są zajęcia w ramach Grupy Wsparcia dla Rodziców. Zajęcia te prowadzi doświadczony psycholog - terapeuta posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także z grupami osób dorosłych, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.