^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Katarzyna Buchta


Dyrektor Spółki Jawnej Rozwój i Edukacja "BIK-ART" będącego Organem Prowadzącym Przedszkola Specjalnego

„Zaczarowany Ogród”.

Dyrektor ds. terapeutycznych.

W latach 2002 – 2012 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagog – terapeuta.

Wykształcenie:

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • AKADEMIA EKONOMICZNA w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Studia Podyplomowe: Informatyka w szkole.
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Zabrzu, Wydział Organizacji i Zarządzania; Studia Podyplomowe: Zarządzanie placówką oświatową i przedsiębiorczość.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs Kwalifikacyjny – Terapia Pedagogiczna. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „REDICUS” w Tychach, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze niepełnosprawnością umysłową.

Zakres działań:

 • zarządzanie placówką,
 • prowadzenie terapii dzieci z deficytami rozwojowymi,
 • poradnictwo dla rodzin w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej: mgr Katarzyna Buchta

mgr Michalina Wróbel – Pytlik

Dyrektor ds. pedagogicznych Przedszkola Specjalnego „Zaczarowany Ogród”.

W latach 2002 – 2007 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie (emerytura); w latach 2008 – 2014 współtwórca, współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. „Złotej Rybki” w Mikołowie; w roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Hokus Pokus” w Rudzie Śląskiej (zastępstwo), nauczyciel wspomagający, pedagog – terapeuta, nauczyciel sztuki, ekonomista, nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek: Pedagogika specjalna: specjalność: resocjalizacja.
 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Studia Podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mikołowie – kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mikołowie – warsztat doskonalący: „Budowanie wewnętrznych standardów jakości pracy szkoły”.
 • WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA w Łodzi – Studia Podyplomowe: „Sztuka i Wiedza o Kulturze w Zreformowanej Szkole”.
 • Urząd Wojewódzki; Wydział Kultury i Sztuki; Katowice – Zaświadczenie kwalifikacyjne – uprawnienia instruktorskie do pracy z zespołami zainteresowań z zakresu plastyki.
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie – pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ANAGRA” Tychy – kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ANAGRA” Tychy – kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • SENAT Rzeczpospolitej Polskiej – Komisja Kultury i Środków Przekazu – konferencja w gmachu Senatu pod honorowym patronatem Marszałka Senatu: „Edukacja kulturalna Dzieci i Młodzieży”; udział w dyskusji ph: „Wychowanie integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych przez taniec, plastykę i muzykę”.

Czytaj więcej: mgr Michalina Wróbel – Pytlik

mgr Maryla Cygan

 

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna;
 • Wyższa Szkoła Humanitas, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości;
 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
 • Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania „Menadżer w Oświacie”;
 • Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości;
 • Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • „Szkolenie I stopnia w zakresie integracji sensorycznej”;
 • Kurs Terapii EEG Biofeedback – I stopień, II stopień;
 • Kurs „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”;
 • Kurs „kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
 • Kurs „Techniki negocjacyjne stosowane w komunikacji ze stronami przy porozumieniu w rozbieżności interesów i zażegnaniu konfliktu”;
 • Szkolenie „Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym”;

Czytaj więcej: mgr Maryla Cygan

mgr Agnieszka Rasek

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego, terapeuta – nauczyciel mianowany.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe: Języka angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie, wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, uzyskany tytuł: magister.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach– studia licencjackie, wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, uzyskany tytuł: licencjat.

Zdobywa doświadczenie, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kursach. Od najmłodszych lat jej marzeniem była praca z dziećmi. Zawód nauczyciela traktuje jako powołanie, które odkrywa w sobie każdego dnia na nowo. W swojej pracy stara się dążyć do tego, by dziecko uczyło się poprzez zabawę oraz wszelkie inne formy aktywności, gdyż cytując Klemensa Stróżyńskiego: „Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciele, ani uczniowie nie myślą, że była to lekcja”.

 

mgr Regina F.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, Kierunek – Zarządzanie szkołą i placówką oświatową, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Śląski, Katowice, Kierunek – Pedagogika, Specjalizacja – Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie
 • Wyższa Szkoła Edukacji  Wczesnoszkolnej, Mysłowice, Kierunek – Pedagogika, Specjalizacja – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, studia licencjackie
 • Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa  – I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego

Warsztaty i kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Szkolenie "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki", Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa "Trener", Bieruń.
 • Szkolenie "Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli", Centrum Szkoleń i Projektów "Metis", Katowice.
 • Szkolenie "Wychowanie bez agresji", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych", Edukator, Katowice.
 • Szkolenie "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole - sekrety mózgu sześciolatka", Nowa Era, Szczyrk.
 • Szkolenie "Zasady zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli", Ośrodek Rozwoju Edukacji, Bieruń.

Czytaj więcej: mgr Regina F.

mgr Agata Szczupłakiewicz

Pedagog, terapeuta i nauczyciel przedszkola.

Wykształcenie:

 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu -kierunek: Wychowanie Przedszkolne z Muzyką- studia licencjackie,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach- kierunek: Pedagogika - zakres - Pedagogika Wczesnoszkolna- studia magisterskie,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – kierunek: Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – kierunek: Pedagogika Specjalna – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – studia podyplomowe.

W ciągu mojej kariery zawodowej zdobywałam nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, w szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Ciągle wzbogacam swój warsztat pracy i podejmuje nowe wyzwania.

Jestem współautorką pakietu edukacyjnego dla dzieci 5 letnich "Dzieciaki w akcji".

Obecnie pracuję jako pedagog, terapeuta i nauczyciel przedszkola. Praca z dziećmi jest dla mnie źródłem energii, radości i zadowolenia. Uważam podobnie jak Janusz Korczak, że kiedy śmieją się dzieci śmieje się cały świat, dlatego staram się codziennie wywoływać uśmiech na twarzach dzieci.

lic. Martyna S.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne,
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach – kierunek: kosmetologia. Uzyskany tytuł: licencjat.

Praca z dziećmi to jedna z moich pasji. Obserwując moich podopiecznych staram się dopasować jak najbardziej do ich możliwości, biorąc pod uwagę wyjątkowość każdego z nich. Jestem miłośniczką sztuki, prac plastycznych oraz muzykowania. Prywatnie mama, rękodzielnik.

mgr Aleksandra S.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, animator społeczno – kulturalny, pracownik socjalno – opiekuńczy i wychowawczy - nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie:

Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: pedagogika, specjalność: animacja społeczno – kulturalna, studia magisterskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: pedagogika, specjalność: praca socjalno – opiekuńcza i wychowawcza, studia licencjackie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – kierunek: Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej, studia podyplomowe.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Elementarny kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych–I poziom,
 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Kurs „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole”,
 • Kurs „Metody aktywizujące w przedszkolu”,
 • Warsztaty edukacyjne pedagogiki Marii Montessori,
 • i inne.

Prywatnie żona, mama Antosi, Tymka i Zuzi, fascynatka podróży dalekich i bliskich.

mgr Patrycja W.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta – nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie:

 • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, uzyskany tytuł - technik analityk;
 • studia I i II stopnia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska o kierunku ochrona środowiska – tytuł magistra w specjalności monitoring i zarządzanie środowiskiem;
 • studia podyplomowe o kierunku Przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych;
 • studia podyplomowe o kierunku Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych;
 • studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej o kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Od zawsze uwielbiałam dzieci i nawiązywałam z nimi dobry kontakt. Każdego dnia wkładam w swoją pracę całe serce, sprawia mi mnóstwo radości oraz poczucie satysfakcji i spełnienia. Mam za sobą odbytych wiele szkoleń, warsztatów i wykładów m. in. aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss, szkolenie muzyczno-taneczne A. Loski, szkolenie EDUMUZ z M. Tomaszewską, szkolenie z podstaw pedagogiki Marii Montessori, szkolenie pt. „Trening czystości dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu” czy różne szkolenia w Instytucie Studiów Podyplomowych.
Prywatnie Mama cudownej Zosi i Czarusia.

 

Prywatnie jestem mamą cudownej Zosi.

mgr Anna Wierciszewska

Nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wychowawca.

Wykształcenie:

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – kierunek: Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – uzyskała tytuł zawodowy magistra,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – kierunek: Pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego - studia licencjackie,
 • Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Tychach.

Pracowała jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej w grupie przedszkolnej oraz jako nauczyciel przedszkola. Wcześniejszą karierę zawodową rozpoczynała jako pomoc nauczyciela w przedszkolu oraz opiekunka dla dziecka w domu, prywatnie mama trójki dzieci, którym poświęciła kilka lat będąc z nimi w domu. Najważniejsze w pracy z dziećmi to empatia, wczuwanie się w uczucia i potrzeby dzieci.

mgr Sylwia Kownacka

Neurologopeda, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, wykładowca.

Wykształcenie:

 • Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki, na kierunku Pedagogika o specjalności: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i logopedia.
 • Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno–Pedagogicznych na kierunku pedagogika o specjalności: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.
 • Ukończone dwuletnie podyplomowe studia Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim.
 • Ukończone studia podyplomowe z Neurologopedii na Akademii Techniczno– Humanistycznej w Bielsku–Białej.
 • Ukończone szkolenie w zakresie „ Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych „Słyszę", „Widzę", „Mówię." (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie).
 • Certyfikowany specjalista w przeprowadzaniu zabiegów elektrostymulacji pacjentów z zaburzeniami mowy, w tym z rozszczepami wargi i podniebienia.
 • Ukończone specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych (280 godzin– III semestry).
 • Współpraca z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA” i Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno–Menedżerską "Milenium", prowadzenie zajęć z logopedii i neurologopedii.

Czytaj więcej: mgr Sylwia Kownacka

mgr Jadwiga M.

Magister pielęgniarstwa, logopeda - surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta metody Tomatisa.

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Lublinie – wydział pielęgniarski,
 • Studia Podyplomowe Uniwersytetu Śląskiego w zakresie „Logopedia i Glottodydaktyka z Terapią Pedagogiczną”,
 • Studia Podyplomowe z Surdologopedii na wydziale humanistycznym w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w Lublinie.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Kurs I i II stopnia terapii Integracji Sensorycznej zakończone uzyskaniem tytułu certyfikowanego terapeuty metody,
 • Kurs terapii treningu słuchowego Tomatisa.

Szkolenia i warsztaty:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Test SON – R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników,
 • Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci - terapia neurobiologiczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

Czytaj więcej: mgr Jadwiga M.

mgr Iwona A.

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta NDT Bobath.

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek Fizjoterapia, studia magisterskie,
 • Certyfikowany Kurs I i II stopnia diagnozy i terapii Integracji  Sensorycznej,
 • Kurs NDT Bobath Basic,
 • Kurs Kinesiology Taping,
 • Kurs : Interdyscyplinarne Metody Leczenia Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • Certificate of Participation in the Advanced  course: Improving the functioning of children with cerebral palsy in everyday life,
 • Kurs: Diagnoza i Terapia ręki,
 • Kursy: Diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi, specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa.

lic. Ewa M

Ukończyła Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej na kierunku administracja. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu o profilu biologiczno-chemicznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła opiekując się dwójką swoich dzieci oraz pracując przez kilka lat jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.

Zakres działań:

 • pomoc nauczyciela w grupie dzieci starszych,
 • wydawanie posiłków,
 • bezpieczne doprowadzanie dzieci na terapie,
 • doglądanie standardów czystości.

Swoją pracę wykonuje z zaangażowaniem i starannością.

mgr Anna Walczak

Wykształcenie:

 • absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach o profilu menadżerskim,
 • absolwentka studiów I-go stopnia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na wydziale Zarządzania, o kierunku Zarządzanie i Marketing,
 • absolwentka studiów II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na wydziale Zarzadzania, o kierunku Logistyki Ekonomicznej.

Zakres działań:

 • pomoc nauczyciela w grupie „Pszczółki”,
 • pomoc przy wydawaniu posiłków,
 • pilnowanie realizowania terapii w godzinach pracy przedszkola, w tym bezpieczne odprowadzanie i ewentualne przyprowadzanie dzieci na terapie,
 • doglądanie standardów czystości.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła wychowując dwójkę swoich dzieci. Uczestniczyła też w zajęciach o tematyce rodzicielstwa bliskości oraz licznych warsztatach dotyczących noszenia dzieci w chuście tkanej i nosidłach ergonomicznych, a także ich pozytywnym wpływie na rozwój dzieci. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji.

Powierzone obowiązki wykonuje z zaangażowaniem i starannością.

Daria O.

Wykształcenie:

 • ukończyła liceum ogólnokształcące o profilu przyrodniczo – krajoznawczym,
 • ukończyła studium medyczne dwuletnie dzienne o profilu Technik Masażysta,
 • ukończyła roczne studium medyczne o profilu Opiekun Medyczny,
 • ukończyła kurs kompetencji ogólnych "Wychowawca/nauczyciel w przedszkolu",

Zakres działań:

 • pomoc nauczyciela w grupie "Żuczki" – Starszaki,
 • pilnowanie realizowania terapii w godzinach pracy przedszkola, w tym bezpieczne odprowadzanie i ewentualnie przyprowadzanie dzieci na terapię.

Kontynuuje tradycję rodzinną w zakresie edukacji. Dobro dzieci jest dla niej priorytetem a doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pomagając w opiece nad młodszą siostrą, siostrzenicą oraz wychowując dwie córeczki. Odbyła praktyki w ośrodku rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.
Jest pracowita, odpowiedzialna i sumienna, rzetelnie podchodzi do obowiązków służbowych.

mgr Arkadiusz Marzec

Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • studia magisterskie na Wydziale Techniki i Informatyki UŚ.
 • Podyplomowe Studium Informatyki na Wydziale Techniki i Informatyki UŚ.
 • Studia Podyplomowe „Informatyka w Szkole” UE w Katowicach.
 • Studia Podyplomowe "Dydaktyka Przedsiębiorczości" UE w Katowicach.
 • Studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" WSP.
 • kurs „Kierowników wycieczek szkolnych”.
 • kurs "Administrator szkolnej pracowni internetowej - cz. I, II I i III".

Zakres działań:

 • prowadzenie zajęć komputerowych w grupach przedszkolnych,
 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem robotów "Photon",
 • nauczyciel wspomagający,
 • stosowanie efektywnych metod nauczania i wychowania,
 • rozbudzanie zainteresowań,
 • wsparcie techniczne nauczycieli.

Renata D.

Ukończyła z wyróżnieniem Liceum Ekonomiczne o profilu technik ekonomista, specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz Studium Kształcenia Zawodowego w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała opiekując się dziećmi i pracując jako opiekunka w żłobku.

Zakres działań:

 • sekretarz, intendent,
 • pomoc nauczyciela w grupie dzieci młodszych.

W naszym przedszkolu dba o czystość oraz podaje dzieciom smaczne posiłki. Jest ogromnie zaangażowana w swoją pracę i powierzone jej zadania, a przy tym dokładna i systematyczna.

W pracy z dziećmi koncentruje się na zapewnieniu przedszkolakom bezpieczeństwa.  Ponadto, ogromną wagę przywiązuje do osiągania przez dzieci samodzielności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w grupie przedszkolnej oraz radzeniu sobie w codziennych czynnościach.

Anna Zielińska

Ukończyła w 2009 roku w Zakopanem Technikum Przemysłu Spożywczego o profilu technik technologii żywności. Doświadczenia z dziećmi nauczyła się wychowując dwójkę własnych maluchów.

Zakres działań:

 • Pomoc nauczyciela w grupie dzieci młodszych.
 • W drugim oddziale naszej placówki dogląda standardów czystości.
 • Jest również odpowiedzialna za bezpieczne doprowadzanie pociech na terapie.

Swoje powierzone obowiązki wykonuje z zaangażowaniem i starannością

Uwaga:

W naszym Przedszkolu Specjalnym prowadzone są zajęcia w ramach Grupy Wsparcia dla Rodziców. Zajęcia te prowadzi doświadczony psycholog - terapeuta posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także z grupami osób dorosłych, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.