^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Michalina Wróbel – Pytlik

Dyrektor ds. pedagogicznych Przedszkola Specjalnego „Zaczarowany Ogród”.

W latach 2002 – 2007 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie (emerytura); w latach 2008 – 2014 współtwórca, współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. „Złotej Rybki” w Mikołowie; w roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Hokus Pokus” w Rudzie Śląskiej (zastępstwo), nauczyciel wspomagający, pedagog – terapeuta, nauczyciel sztuki, ekonomista, nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek: Pedagogika specjalna: specjalność: resocjalizacja.
 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Studia Podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mikołowie – kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mikołowie – warsztat doskonalący: „Budowanie wewnętrznych standardów jakości pracy szkoły”.
 • WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA w Łodzi – Studia Podyplomowe: „Sztuka i Wiedza o Kulturze w Zreformowanej Szkole”.
 • Urząd Wojewódzki; Wydział Kultury i Sztuki; Katowice – Zaświadczenie kwalifikacyjne – uprawnienia instruktorskie do pracy z zespołami zainteresowań z zakresu plastyki.
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie – pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ANAGRA” Tychy – kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „ANAGRA” Tychy – kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • SENAT Rzeczpospolitej Polskiej – Komisja Kultury i Środków Przekazu – konferencja w gmachu Senatu pod honorowym patronatem Marszałka Senatu: „Edukacja kulturalna Dzieci i Młodzieży”; udział w dyskusji ph: „Wychowanie integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych przez taniec, plastykę i muzykę”.
 • Zespół Psychoedukacji, Profilaktyki i Terapii w Bielsku – Białej – szkolenie doskonalące pn. „Studium przypadku”. Zajęcia superwizyjne prowadzone wg metody systemowej terapii rodzin Berta Hellingera.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – projekt współfinansowany przez Unię Europejską „KULTURA KU LEPSZEMU tworzeniu unijnych racjonalnych aplikacji” – szkolenie z zakresu „Przygotowania aplikacji związanych z finansowaniem przedsięwzięć kulturalnych z funduszy pomocowych Unii europejskiej oraz innych źródeł”.
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach – seminarium pt.: „Dotacje z budżetu JST na działalność oświatową prywatnych szkół, przedszkoli i placówek – aktualne problemy praktyki, orzecznictwo RIO i orzecznictwo sadowe, zapowiedzi przyszłych zmian w prawie”.
 • Centrum Szkoleniowe „SOYER” Edyta Ziemińska – Dąbrowska; Marki/ Katowice – szkolenie „Zmiany w Informacji Oświatowej w 2015 roku”.

Zakres działań:

 • zarządzanie placówką,
 • zajęcia edukacyjne i terapeutyczne – z uwzględnieniem możliwości i potrzeb dziecka,
 • diagnoza pedagogiczna,
 • prowadzenie zajęć plastycznych,
 • wsparcie i pomoc rodzicom

Szkolenia (szereg) – między innymi:

 • Centrum Szkoleniowo – Konsultacyjne dla Programów Edukacyjnych Fundacji im. Stefana Batorego – szkolenie nauczycieli wprowadzających „Program Przedsiębiorczość”.
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie – warsztaty integracyjne z elementami treningu antystresowego dla uczniów pt. „Ja i inni”.
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie – trening psychoedukacyjny w zakresie negocjacji, mediacji, umiejętności interpersonalnych i strategii.
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie – szkolenie pt.: „Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych u dzieci”.
 • Centrum Edukacyjno – Metodyczne w Katowicach – szkolenie „Organizacja warsztatu metodycznego nauczyciela po reformie”.
 • Centrum Edukacyjno – Metodyczne w Katowicach – szkolenie „Organizacja warsztatu metodycznego Dziecięcy Teatr Żywego Planu z wykorzystaniem różnych metod zabawowych”.
 • Polskie Centrum Origami Pracownia Pedagogiczna Dorota Dziamska w Poznaniu – kursy animatorów orgiami doskonalące umiejętności pedagogiczne i metodyczne w zakresie stosowania sztuki składania papieru w edukacji integracyjnej – „Origami jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „METIS” w Katowicach – konferencja naukowo – szkoleniowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a egzaminy zewnętrzne”.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „METIS” w Katowicach – szkolenie „Wykorzystanie technologii informatycznej w dydaktyce”.
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „METIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne „Procedury tworzenia programów autorskich”.
 • Ośrodek Szkoleniowy „HELIOS” w Rybniku – szkolenie „Pedagogika zabawy”.
 • Grupa Edukacyjna MAC EDUKACJA Kielce – Katowice – szkolenie pt. „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice – kurs doskonalący dla nauczycieli: „Grafika komputerowa”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Muzyczna Akademia Przedszkolaka – Wesoła Rodzinka”.
 • „AMOS” KW trade Sp. zoo – Katowice – warsztaty pt.: „Kreatywny Przedszkolak” (dotyczy zajęć plastycznych).
 • Firma „ASTRA” Class Investment S.A. Warszawa – szkolenie warsztatowe – „Podniesienie kwalifikacji pedagogicznych – możliwości urozmaicenia edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plastelin i innych mas plastycznych”.
 • Szkolenia Pedagogiczne „AJAK” Anna Jankowska Żurawice – warsztat multimedialny: „Bombkowo i kolorowo”.
 • Szkolenia Pedagogiczne „AJAK” Anna Jankowska Żurawice – warsztat multimedialny: „Szary obrazek, czyli jak odczytywać rysunki dziecka”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Złota jesień – zabawy z muzyką klasyczną”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Muzyczna Akademia Przedszkolaka – Zimowe nastroje”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Zabawy z muzyką klasyczną – Wiosenne preludium”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Świat małego odkrywcy – zabawy eksperymentalne w zakresie chemii i fizyki dla dzieci w wieku przedszkolnym”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Muzyczna Akademia Przedszkolaka – Wiosenne porządki”.
 • Ośrodek Doradztwa Metodycznego „METRIS” w Katowicach – warsztaty metodyczne: „Matematyka na wesoło – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym”.
 • Grupa Edukacyjna MAC EDUKACJA Kielce – Katowice – szkolenie pt. „Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu?”.
 • Szkolenia Pedagogiczne „AJAK” Anna Jankowska Żurawice – szkolenie pt.: „Wiosenna arteterapia w przedszkolu, na świetlicy i w klasach I – III”.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.