^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Maryla Cygan

 

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna;
 • Wyższa Szkoła Humanitas, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości;
 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
 • Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania „Menadżer w Oświacie”;
 • Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości;
 • Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • „Szkolenie I stopnia w zakresie integracji sensorycznej”;
 • Kurs Terapii EEG Biofeedback – I stopień, II stopień;
 • Kurs „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”;
 • Kurs „kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
 • Kurs „Techniki negocjacyjne stosowane w komunikacji ze stronami przy porozumieniu w rozbieżności interesów i zażegnaniu konfliktu”;
 • Szkolenie „Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym”;
 • Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Szkolenie: „Orzeczenia dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera”;
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne „ Baterie metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci od 5 do 15 roku życia”;
 • Szkolenie „ Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji”;
 • Szkolenie „Procedury wsparcia i Pomocy Psychologicznej w Wypadkach Masowych i Katastrofach”;
 • Forma doskonalenia zawodowego nt. „Przygotowania członków zespołów orzekających poradni psychologiczno – pedagogicznych do roli liderów”;
 • Kurs „Ekspert w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli”;

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ekspert z listy MEN w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli;
 • Egzaminator OKE w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec.

Zakres działań:

 • koordynator wczesnego wspomagania rozwoju,
 • pedagog- terapeuta.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.