^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Regina F.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, Kierunek – Zarządzanie szkołą i placówką oświatową, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Śląski, Katowice, Kierunek – Pedagogika, Specjalizacja – Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie
 • Wyższa Szkoła Edukacji  Wczesnoszkolnej, Mysłowice, Kierunek – Pedagogika, Specjalizacja – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, studia licencjackie
 • Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa  – I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego

Warsztaty i kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Szkolenie "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki", Specjalistyczna Praktyka Rozwojowa "Trener", Bieruń.
 • Szkolenie "Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli", Centrum Szkoleń i Projektów "Metis", Katowice.
 • Szkolenie "Wychowanie bez agresji", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych", Edukator, Katowice.
 • Szkolenie "Wartościowe przedszkole to sukces w szkole - sekrety mózgu sześciolatka", Nowa Era, Szczyrk.
 • Szkolenie "Zasady zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli", Ośrodek Rozwoju Edukacji, Bieruń.
 • Szkolenie "Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dziećmi", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Tworzenie koncepcji pracy przedszkola", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Prawidłowa organizacja oddziału przedszkolnego", Oświata, Edukacja  i Consulting, Katowice.
 • Szkolenie "Realizacja zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej", WOM, Katowice.
 • Szkolenie "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Warsztaty muzyczno-taneczne "Latawiec i wiatr", Studio Tańca i Muzyki "Rytm", Lędziny.
 • Warsztaty tańca współczesnego z rekwizytem, Studio Tańca i Muzyki "Rytm", Lędziny.
 • Szkolenie "Jak organizować ewaluację wewnętrzną", Grupa edukacyjno-szkoleniowa "Sokrates", Bytom.
 • Szkolenie "Mimika, gest, ruch i rekwizyt", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Szkolenie "Świat instrumentów perkusyjnych", Grupa edukacyjno-szkoleniowa "Sokrates", Bytom.
 • Warsztaty "Stare i nowe zabawy dywanowe", Centrum Kształcenia Nauczycieli "Librus", Katowice.
 • Cykl szkoleń dotyczących pomocy terapeutycznej: Możliwości pomocy dzieciom po urazach traumatycznych; FAS; Rozwiązywanie problemów alkoholowych; Rozwiązywanie problemów przemocy domowej, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Centrum psychoedukacji profilaktyki "Cepros", Katowice.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, WOM, Katowice.
 • Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela, Krisir, Lędziny.
 • Ewaluacja w przedszkolu, ODN, Mikołów.
 • Obserwacja dziecka i terapia pedagogiczna, ODN, Mikołów.
 • Kreowanie wizji przedszkola, ODN, Mikołów.
 • Doskonalenie zawodowe, Studium Przedmiotowo-Metodyczne - pedagogika przedszkolna, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Katowice.
 • Warsztaty "Spór konstruktywny i negocjacje", Gabinet Psychoedukacji, Lędziny.
 • Szkolenie "Prawa dziecka", Ośrodek szkoleniowy Helios, Lędziny.
 • Szkolenie "Profilaktyka dysleksji rozwojowej", Regionalny Ośrodek Metodyczno-edukacyjny Metis, Katowice.
 • Szkolenie kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" metody Dennisona, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Lędziny.
 • Szkolenie "Arteterapia - twórcze podejście do pracy z dziećmi, Grupa edukacyjno-szkoleniowa Sokrates, Bytom.
 • Doskonalenie zawodowe "Ogólnopolskie forum wychowania przedszkolnego", Kraków.
 • Kurs "Ewaluacja wewnętrzna", Oświata Edukacja i Consulting, Warszawa.
 • Szkolenie "Równość od przedszkola", Stowarzyszenie Silesia Nostra, Gliwice.
 • i inne.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.