^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Agnieszka Pater

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, kierunek Pedagogika, ukończona specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Odbyte praktyki w placówkach oświatowych, ukończony kurs języka migowego (stopień II), uczestnictwo w szkoleniu „Kolorowe emocje – czyli sztuka w pracy z dziećmi”. Od najmłodszych lat jej marzeniem była praca z dziećmi, zawód nauczyciela traktuje jako powołanie, które odkrywa w sobie każdego dnia na nowo. W swojej pracy stara się dążyć do tego, by dziecko uczyło się poprzez zabawę oraz wszelkie inne formy aktywności, gdyż cytując Klemensa Stróżyńskiego: „Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciele, ani uczniowie nie myślą, że była to lekcja”.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach Cieszyn – studia magisterskie, wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, uzyskany tytuł: magister.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach Cieszyn – studia licencjackie, wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, uzyskany tytuł: licencjat.

Zakres działań:

  • wychowawca w grupie „Żabek”, odpowiedzialność za planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
  • realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem „zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej; ponoszenie odpowiedzialności za jakość realizowanych treści,
  • wspieranie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego dziecka,
  • stosowanie twórczych, efektywnych metod nauczania i wychowania,
  • tworzenie okazji które umożliwią dziecku rozwój jego zdolności, zainteresowań, pasji,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych/ diagnozy pedagogicznej,
  • bycie częścią społeczności przedszkolnej – uczestnictwo w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych,
  • współpraca ze specjalistami i rodzicami wychowanków.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.