^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Sylwia Kownacka

Neurologopeda, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, wykładowca.

Wykształcenie:

 • Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki, na kierunku Pedagogika o specjalności: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i logopedia.
 • Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno–Pedagogicznych na kierunku pedagogika o specjalności: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana.
 • Ukończone dwuletnie podyplomowe studia Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim.
 • Ukończone studia podyplomowe z Neurologopedii na Akademii Techniczno– Humanistycznej w Bielsku–Białej.
 • Ukończone szkolenie w zakresie „ Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych „Słyszę", „Widzę", „Mówię." (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie).
 • Certyfikowany specjalista w przeprowadzaniu zabiegów elektrostymulacji pacjentów z zaburzeniami mowy, w tym z rozszczepami wargi i podniebienia.
 • Ukończone specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych (280 godzin– III semestry).
 • Współpraca z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA” i Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno–Menedżerską "Milenium", prowadzenie zajęć z logopedii i neurologopedii.

Aktywne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach logopedycznych:

 • Wykład nt. „Emisji głosu w neurologopedii” na MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "(NEURO)LOGOPEDIA W TEORII I PRAKTYCE" (Bielsko Biała).
 • Wykład nt. „Pracy z dzieckiem z afazją ruchową”.
 • Udział w konferencjach naukowych:
 • Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka– rozpoznanie, diagnoza, terapia.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego– teoria i praktyka.
 • Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu.
 • Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym.
 • Logopedia Śląska w teorii i praktyce.

Zakres działań logopedycznych:

 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, w formie systematycznej terapii logopedycznej łączonej z działaniami umożliwiającymi wyrównywanie wszelkich dysharmonii rozwojowych w celu powodzenia kształtowania możliwości komunikacyjnych,
 • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych,
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego,
 • ustalanie postępowania korekcyjno–terapeutycznego na etapie diagnozy i terapii,
 • utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci (m.in. instruktaż logopedyczny dla rodziców) objętych opieką logopedyczną, nauczycielami, oraz innymi terapeutami (psychologiem, rehabilitantem), by wspólne poszukiwać rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń komunikacji,
 • niezbędną pomocą, która pozwoli uzyskać szybkie, pożądane rezultaty i efekty, jak również uczynić zajęcia ciekawszymi, co mobilizuje dzieci do efektywnej i sumiennej pracy, jest multimedialna pracownia logopedyczna ze sprzętem specjalistycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.