^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Jadwiga M.

Magister pielęgniarstwa, logopeda - surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta metody Tomatisa.

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Lublinie – wydział pielęgniarski,
 • Studia Podyplomowe Uniwersytetu Śląskiego w zakresie „Logopedia i Glottodydaktyka z Terapią Pedagogiczną”,
 • Studia Podyplomowe z Surdologopedii na wydziale humanistycznym w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w Lublinie.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Kurs I i II stopnia terapii Integracji Sensorycznej zakończone uzyskaniem tytułu certyfikowanego terapeuty metody,
 • Kurs terapii treningu słuchowego Tomatisa.

Szkolenia i warsztaty:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Test SON – R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników,
 • Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci - terapia neurobiologiczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Nie-zgrane dziecko: "Zrozumieć zaburzenia przetwarzania senso-motorycznego" prowadzone przez Carol Stock Kranowitz USA,
 • A Three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, prowadzone przez Renee Roy HIil USA,
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania,
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych „Słyszę", „Widzę", „Mówię." (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • Warsztaty:,, Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego”,
 • Ustawienie głosu, technika wyrazistości mówienia i inne problemy związane z emisją głosu”,
 • Szkolenie: ,,Dysartria – problemy diagnozy i terapii”,

Zakres działań :

diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy i języka – brak mowy, opóźnienia w rozwoju mowy, dyslalia, niedosłuchy,  rozszczepy wargi i/lub podniebienia, jąkanie wczesnodziecięce, diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przebiegu chorób neurologicznych w tym – alalia, afazja, dysartria, dysfagia, mózgowe porażenie dziecięce, oligofazja, całościowe zaburzenia rozwoju autyzm i zespół Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka w tym dziecka z ryzyka okołoporodowego, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, konsultacje dla nauczycieli i rodziców dotyczące profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym.

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.