^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Główne cele terapeutyczne

Celem działania naszej placówki jest wszechstronny rozwój małego dziecka ze szczególnym uwrażliwieniem na funkcjonowanie społeczne, rozwój mowy i komunikacji oraz ukierunkowany rozwój zdolności i talentów dziecka, dzięki czemu będzie mogło odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 

Główne cele przedszkola specjalnego:

  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z autyzmem, z zespołem Aspergera, z afazją, dziecka niedosłyszącego i z innymi niepełnosprawnościami w wieku od 2,5 r.ż. aż do podjęcia nauki w szkole,
  • zapewnienie wychowania, opieki, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku rówięśniczym,
  • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.