^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Robotyka i Informatyka


W przedszkolu prowadzone są zajęcia z Informatyki i Robotyki. Dla dzieci w wieku przedszkolnym jedną z najważniejszych form jest zabawa. Dzięki niej dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości, uczy zdrowej rywalizacji. Pracując z komputerem dzieci ćwiczą pamięć, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą koordynację ręki, oka, analizę i syntezę wzrokowo – słuchową wyrazów, wzbogacają umiejętności budowania zdań i dłuższych wypowiedzi. Na zajęciach Robotyki wykorzystujemy roboty Photon i TrueTrue które programujemy przy pomocy tabletów. Przedszkolaki na zajęciach z robotyki pracują w 2-3 osobowych zespołach. Każda zespół ma do dyspozycji tablet. Prowadzone zajęcia wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, głównie:

 • rozwijają jego twórczą aktywność,
 • pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań,
 • wzbogacają sposoby i umiejętności posługiwania się komputerem,
 • wspomagają i uatrakcyjnia pracę i naukę,
 • dostarczają radości i satysfakcji z samodzielnego odkrywania zasad i reguł,
 • kształtują logiczne myślenie,
 • rozwijają wyobraźnię przestrzenna,
 • stwarzają szerokie możliwości tworzenia pracy plastycznej wg własnej inwencji,
 • rozwijają i doskonalą percepcję wzrokowo – ruchową (doskonalenie współdziałania oka z ręką),
 • powodują wyciszenie, większe skupienie uwagi i wzrost motywacji,
 • podnoszą wiarę we własne możliwości,
 • mobilizują do dłuższego wysiłku, do doprowadzenia pracy do końca.

  (opracował Arkadiusz Marzec)

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.