^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Nauka gry w szachy

Ma nieprzemijające walory dydaktyczne dla młodych ludzi. Naukowo udowodniono, że dzieci i młodzież grająca w szachy lepiej przyswaja wiedzę szkolną. Szachy uczą samodzielnego myślenia, koncentracji oraz obiektywizmu w ocenach. Uczą, że powinniśmy zawsze przestrzegać zasad etyki, fair play i traktować szachy jako grę prawdziwie królewską.

Nauka królewskiej gry oferuje możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego młodego człowieka. Uprawianie gry w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowości jak:

  • zdolność koncentracji uwagi,
  • umiejętność dedukcji i analizy złożonej sytuacji,
  • pobudzenie wyobraźni,
  • cierpliwość,
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji i świadomość natychmiastowych konsekwencji,
  • realizacja operacji wymagających uprzedniego zaplanowania,
  • ćwiczenie pamięci i wiele innych, ponieważ szychy nie są zawsze grą indywidualną i zawodnicy uczą się gry w zespole, współpracy z innymi ludźmi i szacunku.

 Za naszym pośrednictwem Państwa dzieci będą miały również sposobność do zaangażowania się w rozrywki o charakterze sportowym. Udział w zawodach turniejowych rozwija odporność psychiczną, pomaga uczyć dziecko, że odnoszenie porażek sprzyja wyciąganiu wniosków na przyszłość, a to jest ważnym krokiem w drodze do sukcesu, a nie powodem do rezygnacji z podejmowania prób.

 Szachy to również gra honorowa, która poprzez obowiązujący w niej savoir – vivre uczy kultury osobistej i rywalizacji w duchu „fair play”.

 

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.