^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Pozostałe zajęcia terapeutyczne

Poniżej przedstawiamy wybrane rodzaje zajęć terapeutycznych prowadzonych w Przedszkolu Specjalnym „Zaczarowany Ogród” i ich wpływ na rozwój dziecka:

ZAJĘCIA REWALIDACYJI INDYWIDUALNEJ – ich program opracowany zostanie na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy dostarczonej nam a zawartej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, celem tych zajęć będzie wszechstronny rozwój dziecka przy jednoczesnym niwelowaniu skutków niepełnosprawności.

METODA DENNISONA - GIMNASTYKA MÓZGU

"Wszelkie działanie twórcze zaczyna się od ruchu"

Joseph Zinker

Aby złapać myśl, potrzebny jest ruch . Aby myśleć, tworzyć i uczyć się - ludzie muszą się poruszać. Uczenie się, myślenie, twórczość i inteligencja to procesy nie tylko mózgu ale całego ciała.

Wielu z nas, kiedy zastanawia się nad procesem myślenia, uważa że jest on całkowicie oderwany od ciała, jakby stanowił on tylko zewnętrzną oprawę.Ciało gra integralną rolę w całej naszej aktywności intelektualnej, poczynając od niemowlęctwa, aż do późnej starości. Poprzez zmysły naszego ciała, dostarczamy do mózgu bodźce z otoczenia potrzebne do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, a poprzez to możemy tworzyć nowe możliwości. Ruch znacznie zwiększa nasze możliwości poznawcze.

Współczesna nauka pomaga nam w uznaniu roli ciała i potrzeby ruchu w uczeniu się, ale dzisiejsze życie pokazuje, że korzystanie z tego zrozumienia jest trudne.Codzienne życie pokazuje, jak wszechobecny w nim jest stres i co jest bardziej niepokojące, dotyczy to również dzieci. Strach przed przemocą, chęć bycia najlepszym, trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, z obrazem własnej osoby są potęgowane przez środki masowego przekazu. Potem okazuje się, że bardzo łatwą dostępną alternatywą stresu i nadpobudliwości są różnego rodzaju środki farmakologiczne.

Wszystkie te czynniki oraz wiele innych znacznie zmniejszają zdolności uczenia się, bycia twórczym, zrównoważonym emocjonalnie i pełnego wykorzystania naszych możliwości. Mówiąc o ruchu wspomagającym procesy, mamy na myśli specyficzne ruchy, które opisał Paul Dennison, tworząc metodę Kinezjologii Edukacyjnej . Dennison zaobserwował, które ruchy wywierają najbardziej zbawczy wpływ na dzieci i opierając się na tym stworzył kanon podstawowych ćwiczeń, które nazwał gimnastyką mózgu.

(opracowanie autorskie mgr Monika Pietryka)

GIMNASTYKA MÓZGU - to program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na łatwe uczenie się dzieci i na stymulowanie ich rozwoju. To także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Zaletą tej metody jest to, iż jej stosowanie wcale nie jest ani praco-, ani czasochłonne. Gimnastyce mózgu wystarczy poświęcić dosłownie kilkanaście minut dziennie, by w krótkim czasie osiągnąć wymierne, zauważalne rezultaty.

Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka .Stosując proponowane przez kinezjologię edukacyjną ćwiczenia - na przekroczenie linii środka, energetyzujące rozciągające, relaksujące, znacznie poprawiamy umiejętności komunikacji organizacji i koncentracji. Jesteśmy pewniejsi siebie, łatwiej wyrażamy potrzeby. Otwarci na zmiany szybciej i skuteczniej uczymy się. Z radością przyjmujemy informacje i dokonujemy właściwych wyborów. W większej harmonii ze sobą i światem tworzymy naszą przyszłość.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych przez P. Dennisona zestawów działań i ćwiczeń psychomotorycznych. Ćwiczenia te usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. Ogólnie rzecz biorąc następuje poprawa funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu.

(opracowanie autorskie mgr Monika Pietryka)

Terapia integracji sensorycznej – przeznaczona jest dla dzieci u których występuje: nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch (nadwrażliwość może się objawiać takimi zaburzeniami zachowania jak: rozdrażnienie, wycofywanie się w wyniku dotknięcia, unikanie określonych rodzajów ubrań lub jedzenia, rozpraszalność lub lęk podczas zwykłych zabaw ruchowych np. na placu zabaw, zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną (w przeciwieństwie do dziecka z nadwrażliwością, dziecko ze zbyt słabą reaktywnością może poszukiwać intensywnych wrażeń sensorycznych takich jak celowe uderzanie ciałem o przedmioty lub intensywne kręcenie się wokół własnej osi. Dziecko może ignorować ból czy być nieświadome zmian pozycji ciała). Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej (dziecko może być ciągle w ruchu lub wolno się uaktywniać i męczyć się szybko. U niektórych dzieci poziom aktywności może się zmieniać od jednego ekstremum do drugiego). Trudności z koncentracją, impulsywność, problemy z koordynacją, opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego.

METODA KNILLÓW - Programy aktywności Knillów rozwijają percepcję słuchowo-wzrokowo-ruchową. Metoda jest często wykorzystywana przez terapeutów w pracy z dziećmi wycofanymi, autystycznymi, jak również agresywnymi. Jest często stosowana jako metoda dodatkowa, zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i grupowej. Jest również wykorzystywana jako wstęp do innych trudniejszych zadań ruchowych, bądź też wymagających skupienia.

Proponowane programy tworzą ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa jak również pełnią funkcję bazy wyjściowej dla rozwoju rozumienia i używania języka. Podstawowym założeniem programów jest stwierdzenie, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. Głównym założeniem autorów jest że pierwszym wrażeniem jakiego doznajemy jest dotyk. Twórcy metody uważali że od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem a następnie komunikacji z nim.

W celu skupienia uwagi dzieci w trakcie terapii i stworzenia bezpiecznego środowiska dla jej prowadzenia wykorzystuje się muzykę. Rolą muzyki w terapii jest zatem stymulacja jak i podwyższanie uwagi dziecka.

(Opracowanie autorskie mgr Monika Pietryka)

METODA WERONIKI SHERBORNE – W dużym uproszczeniu, metoda Weroniki Sherborne polega na rozwoju poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne i zadania ruchowe.

Poprzez ruch dziecko:

 • poznaje własne ciało,
 • poznaje przestrzeń wokół siebie,
 • zdobywa pewność siebie,
 • zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
 • nawiązuje kontakt,
 • uczy się współpracy z partnerem (rówieśnikiem lub osobą z którą jest w parze) i grupą,
 • zyskuje zaufanie do partnera i grupy.

Metoda ta opiera się o system ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się bowiem w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka.

Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA PECS – terapia przeznaczona dla dzieci, które używają i rozumieją mowę w małym stopniu, oraz tych, które nie potrafią używać jej wcale. System alternatywny będzie tu główną formą porozumiewania się i będzie konieczny do przekazywania im informacji w celu uzyskania porozumienia.

 PEDAGOGIKA ZABAWY

Terapeuci realizują zajęcia z dziećmi poprzez:

 • zabawy integracyjne;
 • zabawy relaksacyjne;
 • zabawy z chustą animacyjną i tunelem;
 • zabawy z uwzględnieniem bajek i opowiadań;
 • zabawy przy muzyce.

Dzieci 5 letnie objęte są dodatkowymi zajęciami mającymi na celu przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole. Na zajęciach dzieci doskonalą zdolności poznawcze i manualne.

Zajęcia te mają charakter zabawy, ponieważ jest ona głównym źródłem doświadczeń dziecka. Właśnie w zabawie kształtują się u dziecka właściwości potrzebne w uczeniu się: planowa realizacja zamierzeń, intencjonalne koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie, pełnienie określonych funkcji i ról, zdyscyplinowanie społeczne. W zabawie dzieci rozwijają niezbędną  sprawność fizyczną, doskonalą ruchy rąk.

 

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.