^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Terapia Pedagogiczna

„W  dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami”

Bronisław Racławski

W naszym przedszkolu prowadzona jest indywidualna terapia pedagogiczna, celem terapii pedagogicznej jest całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jej aspektach -  umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. W terapii są używane różne metody w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka między innymi:

 

Metoda Jagody Cieszyńskiej – metoda Krakowska (symultaniczno- sekwencyjna) której podstawą jest budowanie języka w umyśle dziecka (nauka czytania) i nauka komunikacji. Nauka czytania to bardzo ważny element terapii, ale nie jedyny. Nauka czytania jest potrzebna dzieciom, aby zrozumiały i nauczyły się innych rzeczy. Terapia metodą Krakowską obejmuje również stymulacje słuchową, gesty wizualizacyjne, terapię funkcji wzrokowych, naukę zabawy, programowanie języka, symultaniczno-sekwencyjnę nauka czytania (nazywana potocznie sylabową), stymulację lewopółkulową, stymulację funkcji motorycznych, kształtowanie zachowań społecznych, stymulację percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, stymulację pamięci, ćwiczenie kategoryzacji, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Metoda Marii Montessori – która zakłada podmiotowe podejście i szacunek dla każdej osoby ludzkiej, jej potrzeb, możliwości i ograniczeń. Celem jest wspieranie rozwoju dziecka w samodzielnym zdobywaniu praktycznych umiejętności i wiedzy.

Hasłem programowym metody jest zdanie wypowiedziane przez dziecko: „Pomóż mi zrobić to samemu”. Samodzielność (na każdym etapie rozwoju) jest głównym celem, do którego dążymy wspierając dziecko na drodze jego dorastania. Materiały rozwojowe stanowią w pedagogice Montessori punkt wyjścia. Nazywamy je rozwojowymi a nie dydaktycznymi – one nie mają na celu jedynie nauczenia czegoś, lecz są inspiracją, kluczem do poznawania świata.

Opracowała: Monika Gryga

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.