^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Biofeedback

Biofeedback:

W Przedszkolu Specjalnym „Zaczarowany Ogród” od wielu lat stosowana jest terapia Biofeedback, której głównym celem jest:

 • rozwijanie u dzieci procesów poznawczych  (minimalizowanie dysfunkcji  poznawczych) oraz procesów regulacyjnych organizmu,
 • ułatwianie dzieciom funkcjonowanie w warunkach stresu – terapia zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym,
 • rozwijanie sprawności intelektualnej - wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji,
 • regulacja funkcjonowania emocjonalnego -wycisza nadmiernych  emocji,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Metodę Biofeedback możemy zastosować u dzieci , które są:

 • niespokojne,
 • nadpobudliwe,
 • krzykliwe,
 • nadruchliwe
 • impulsywne,
 • nie słyszą, kiedy je o coś prosisz,
 • łatwo się męczą, 
 • mają problemy z koncentracja i nauką,

U dzieci przedszkolnych stosowanie terapii może poprawiać ogólne funkcjonowanie dziecka w przedszkolu poprzez poprawę koncentracji uwagi, a co za tym idzie umożliwia dziecku lepszą współprace z nauczycielem i osiąganie lepszych efektów nabywania nowych wiadomości i umiejętności.

W przyszłości, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole wpływ tej terapii (efekt utrzymuje się przez kilka lat) będzie widoczny jako większa samodzielność i sprawność w podejmowaniu zadań o charakterze poznawczym.

Terapia Biofeedback zakłada wykorzystanie specjalistycznego urządzenia jakim jest komputer oraz adapter i opiera się na dwóch podstawowych założeniach. Pierwszym z nich jest założenie, że aktywność elektryczna mózgu odzwierciedla stan psychiczny, a drugim,  że stan ten można trenować.

Rola terapeuty polega na kontroli i regulacji nieprawidłowych parametrów fal  mózgowych poprzez warunkowanie instrumentalne, na wzmacnianiu lub hamowaniu w zależności od oceny ilościowej fal mózgowych. Podczas sesji Biofeedback dziecko w trakcie gry komputerowej uczy się kontrolować swoje reakcje,  a co za tym idzie - uczy się właściwych wartości pasm mózgowych. Prowadząc grę, oglądając film lub słuchając muzyki wzmacnia zakresy fal, które miały obniżone wartości i hamuje te, które były zbyt wysokie. Nagrodą jest prawidłowy obraz gry, filmu, muzyki. Prawidłowy, oznacza w tym wypadku: w ruchu, gra się toczy, film się nie zacina, muzyka nie zostaje przerwana, ekran się nie zamyka itp. w zależności od rodzaju sprzętu i ustawień, o których zdecyduje terapeuta.

Mamy tu więc do czynienia z biologicznym sprzężeniem zwrotnym, które należy rozumieć jako proces. Proces ten umożliwia dziecku kontrolowanie fizjologicznych reakcji ciała. Odbywa się to początkowo metodą prób ukierunkowanych przez terapeutę. Dziecko obserwuje parametry fizjologiczne swojego ciała, które są rejestrowane w rzeczywistym czasie i prezentowane na monitorze komputera w łatwej formie: wyniki punktowe, kolorowe wykresy słupkowe, kołowe i inne. Dziecko skupia się na planszy, ekranie monitora, pomaga sobie fiksacją wzroku w jednym punkcie, ćwiczeniami oddechowymi, rozluźnianiem mięśni. Instrukcje terapeuty pomagają mu zrozumieć i wpływać na wyżej opisaną zmianę parametrów.

Celem  terapii jest zwiększenie świadomości, pewności siebie, wzrost kontroli warunkowej nad procesami fizjologicznymi, które w przeciwnym razie są poza świadomością i/lub są słabiej kontrolowane.

 W celu poprawienia efektywności prowadzonej terapii dziecko otrzymuje pozytywne wzmocnienia, które stanowią swoiste połączenie motywacji wewnętrznej z motywacją zewnętrzną.

Na poniższym schemacie przedstawiono symbolicznie działanie metody Biofeedback (autor schematu: G. Łebecka)

 

 

Opracowała: Maryla Cygan – psycholog, pedagog, trener II stopnia terapii Biofeedback

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.