^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Justyna Kliś

Oligofrenopedagog, pedagog, logopeda.

Wykształcenie:

 • Ukończone studia licencjackie - Akademia Pedagogiczna im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny na kierunku Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika;
 • Ukończone studia magisterskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • Ukończone studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu Wydział Pedagogiczny w zakresie Logopedii przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Szkolenie uprawniające do diagnozowania narzędziem KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia);
 • Szkolenie w zakresie komunikacji alternatywnej Makaton - szkolenie I stopnia - podstawowe;
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne kwalifikujący do prowadzenia zajęć;
 • Szkolenie: „Tańce i zabawy integracyjne w pracy dydaktyczno – wychowawczej” – tzw. Klanza;
 • Szkolenie: „Zabawa w teatr”;
 • Szkolenie: "Sala doświadczania świata - odprężenie w bezpiecznym miejscu";
 • Szkolenie: "Sala doświadczania świata a rozwój percepcji - wykorzystanie systemów percepcyjnych";
 • Szkolenie: "Spójrz inaczej";
 • Szkolenie: "Zabawy sensoryczne";
 • Konferencja szkoleniowa: "Kiedy mózg pracuje inaczej. Czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie. Problematyka dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem FAS";
 • Szkolenie: "Sala doświadczania świata a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi";
 • Szkolenie: „Arteterapia”;
 • Szkolenie: „Diagnoza i wspomaganie pracy uczniów”;
 • Szkolenie: „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.

Zakres działań:

 • prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz zajęć rozwijających umiejętności społeczne w tym komunikacyjne;
 • planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej i grupowej;
 • dobieranie pracy według wieku, umiejętności, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań;
 • prowadzenie dokumentacji terapeutycznej;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii;
 • wspieranie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego dziecka;
 • prowadzenie diagnozy KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia);
 • Współpraca z rodzicami/ opiekunami dzieci.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.