^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Marzena D.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej

Wykształcenie:Marzena Drapińska

 • Absolwentka Krakowskiej Akademii im. A.F.M Wydział zamiejscowy w Tychach na Kierunku – Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • Słuchaczka studiów podyplomowych na Krakowskiej Akademii im. A.F.M Wydział zamiejscowy w Tychach, Kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Zakres działań:

 • wychowawca w grupie „Zajączków”, odpowiedzialność za planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego
  z uwzględnieniem „zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej; ponoszenie odpowiedzialności za jakość realizowanych treści,
 • wspieranie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego dziecka,
 • stosowanie twórczych, efektywnych metod nauczania i wychowania,
 • tworzenie okazji, które umożliwią dziecku rozwój jego zdolności, zainteresowań, pasji,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych/ diagnozy pedagogicznej,
 • bycie częścią społeczności przedszkolnej – uczestnictwo w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych,
 • współpraca ze specjalistami i rodzicami wychowanków.

Doświadczenie do pracy z dziećmi zdobywała wychowując własne pociechy.

Powierzone obowiązki i zadania wykonuje z przekonaniem i sumiennością. Lubi się bawić, „wygłupiać” oraz wycinać, malować, wyklejać – lubi wszystko to, co pomaga w pracy z dziećmi.

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.